Trong giấc mơ, một người đưa thư tượng trưng cho người kêu gọi Chúa, một nhà thuyết giáo, một người vận chuyển tin tức, một sứ giả, một người vận chuyển thư hoặc một người chuyển phát nhanh. (Xem thêm Dromedary rider | Mail | Ostrich)…

(Xem Đua xe)

(Xem Đua xe)

(Xem Đua xe)

(Xem Phần thưởng | Tìm kiếm điều gì đó)

(Bìa | Ôm | Gói bưu điện) Một phong bì trong giấc mơ có nghĩa là tiền, ngoại trừ nếu nó được niêm phong, thì nó có nghĩa là đi du lịch. Trong giấc mơ, một chiếc phong bì cũng có nghĩa là chiến thắng trong cuộc sống của một người, đạt được mục tiêu của một người, tìm hiểu về một câu chuyện thú vị hoặc nó có thể tượng trưng cho một chiếc bình, tiền bạc hoặc kiến ​​thức….

(Tính kiêu ngạo | Tính siêu phàm) Nếu một người mong muốn nhận được sự tôn trọng từ người khác trong giấc mơ, điều đó có nghĩa là người ta coi thường, hèn hạ, coi thường hoặc tụt hạng. (Xem thêm Hắt xì hơi)…

(Xem Trống)

(Tâm sự) Bí mật trong giấc mơ có nghĩa là kết hôn. Nếu ai đó nói một bí mật không biểu thị hôn nhân, thì điều đó có nghĩa là trở thành cổ đông của một doanh nghiệp, hoặc có thể có nghĩa là tin tưởng ai đó, hoặc thừa kế anh ta. (Xem thêm Tâm sự)…

(Xem Bí ngô)

(Ủy thác. Cũng xem Thiến | Tâm sự)

(Xem Bodyguard)

(Xem Bí ngô)

VEJA hoặc ý nghĩa của bắt cóc

(Xem Lạc trôi | Lang thang)

(Xem Hermitage)

(See Boy)

(Xem Trì hoãn)

(Chết | Bỏ ma | Chết) Trong một giấc mơ, linh hồn của một người trở về với Chúa của nó có nghĩa là gửi gắm niềm tin cho chủ nhân hợp pháp của nó, sự hồi phục của một người bệnh khỏi bệnh tật của anh ta, giải phóng một người tù khỏi nhà tù. , hoặc có lẽ nó có thể đại diện cho sự đoàn tụ của những người yêu quý.

(Xem Nhà cung cấp dịch vụ)

(Xem Jesting)