Cho dù bạn đang ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một con đom đóm, đại diện cho những ý tưởng rực rỡ được sắp ra khỏi tiềm thức của bạn.

Nếu một giấc mơ thấy mình nổi đầy đốm trắng, điều đó có nghĩa là người đó sẽ bị một căn bệnh đau đớn ập đến.

Ước về thu hoạch tượng trưng cho việc gặt hái những nỗ lực của bạn. Bạn có thể đã đặt rất nhiều công việc khó khăn vào cái gì bạn đang trả tiền cuối cùng cho. Kế hoạch hoặc đầu tư, đến đơm hoa kêt trai. Cảm giác sung mãn và phong phú.

(Xem Chất nhầy ở mũi | Đờm)

Ước với một báo đốm tượng trưng cho rằng bạn hoặc một người nào khác là thông minh thực hiện mọi thứ độc đáo ít điều.

(Xem Chất nhầy ở mũi | Đờm)